top of page

o nas

 

 Świetlica szkolna SP nr 37 w Gdyni zapewnia uczniom bezpieczne spędzanie czasu przed i po lekcjach. Staramy się wspólnie stworzyć miejsce, gdzie uczniowie mogą odpocząć, pobawić się, odrobić zadania domowe, jak również rozwijać swoje zainteresowania. Wdrażamy naszych uczniów do kulturalnego i higienicznego trybu życia.

W świetlicy szkolnej organizowane są zajęcia dydaktyczne, rekreacyjne  i opiekuńczo-wychowawcze takie jak:

 • gry i zabawy integracyjne,

 • zajęcia plastyczne i manualne,

  • Zajęcia plastyczne 

   • Środa 13.00 - klasy 1​

   • Środa 14.00 - klasy 2 i 3

   • Piątek 11.00 - klasy 2 i 3

   • Piątek 12.00 - klasy 1

 • zajęcia sportowe (szermierki),

 • zajęcia rytmiczno-ruchowe,

 • zajęcia rekreacyjne na boisku szkolnym, placu zabaw i małej sali gimnastycznej,

 • zajęcia czytelnicze,

Konkursy:

Międzyszkolna wymiana pocztówkowa - cały rok

 • październik - świetlicowy konkurs literacki "Oda do nauczyciela"

 • październik/listopad - Międzyszkolny konkurs plastyczny "Parasol Pani Jesieni"

 • grudzień - kiermasz bożonarodzeniowy

 • styczeń - karnawał 

 • marzec - świetlicowy konkurs plastyczny "Kolorowe motyle"

 • marzec/kwiecień - Międzyszkolny konkurs plastyczny "Wiosenno - wielkanocna ozdoba w 3D"

 • maj - Międzyszkolny konkurs plastyczny "Flora i fauna Bałtyku"

 • czerwiec - Przegląd artystyczny "Mam Talent"

 

Akcje charytawne:

 • wrzesień - kartka urodzinowa dla Blanki z dinozaurem - marzy o listonoszu z torbą listów (Blanka choruje na raka mózgu)

 • wrzesień - Kredkobranie - zbiórka materiałów plastycznych dla polskich uczniów na kresy wschodnie

 • październik/listopad - kartki przytulanki fundacja "Przytulny Domek"

 • listopad/grudzień - Pro Salute "Łańcuch Dobra"

 • grudzień - kiermasz bożonarodzeniowe - dochód przeznaczony na paczki dla samotnych matek pod opieką Stowarzyszenia Gaudium Vitae

 • styczeń i maj - kolorowe kredki recycling 

 • maj - zbiórka książek do hospicjum dziecięcego

Świetlica w naszej szkole podzielona jest na 3 oddziały:

- Świetlica Klas 0

- Świetlica Klas 1

- Świetlica Klas 2 i 3

 

Świetlica szkolna otwarta jest w godzinach 6.30-17.00.

Kierownik świetlicy: Andrulewicz Zofia

Nauczyciele Świetlicy dla Klas 0 i 1:

- Mor Aleksandra

- Smyk Ewa

- Richert Justyna

- Sompolińska Danuta

Nauczyciele Świetlicy Klas 2 i 3:

- Czechowska Agata

- Deneseńko Izabela

- Trella Iwona

- Wojnarowska Magdalena

- Wojtasik Wioletta 

Strona internetowa powstała, aby przybliżyć naszą pracę. Pokazać, co robimy na co dzień. Nasze prace plastyczne, kółka, zabawy. Twórczość dzieci w świetlicy podczas zabaw jest naprawdę zaskakująca!​

bottom of page