o nas

 

 Świetlica szkolna SP nr 37 w Gdyni zapewnia uczniom bezpieczne spędzanie czasu przed i po lekcjach. Staramy się wspólnie stworzyć miejsce, gdzie uczniowie mogą odpocząć, pobawić się, odrobić zadania domowe, jak również rozwijać swoje zainteresowania. Wdrażamy naszych uczniów do kulturalnego i higienicznego trybu życia.

W świetlicy szkolnej organizowane są zajęcia dydaktyczne, rekreacyjne  i opiekuńczo-wychowawcze takie jak:

  • gry i zabawy integracyjne,

  • zajęcia plastyczne i manualne,

  • zajęcia sportowe (szermierki),

  • zajęcia rytmiczno-ruchowe,

  • zajęcia rekreacyjne na boisku szkolnym, placu zabaw i małej sali gimnastycznej,

  • zajęcia czytelnicze,

  • zajęcia językowe (angielski, francuski, hiszpański i włoski).

Świetlica w naszej szkole podzielona jest na 3 oddziały:

- Świetlica Klas 0

- Świetlica Klas 1

- Świetlica Klas 2 i 3

 

Świetlica szkolna otwarta jest w godzinach 6.30-17.00.

Kierownik świetlicy: Andrulewicz Zofia

Nauczyciele Świetlicy dla Klas 0 i 1:

- Białk Aleksandra

- Krauze Alina

- Kucharczyk Agnieszka

- Modrzejewska Iwona

- Pawłowska Dorota

- Richert Justyna

- Sompolińska Danuta

- Zielińska Patrycja

Nauczyciele Świetlicy Klas 2 i 3:

- Czechowska Agata

- Deneseńko Izabela

- Trella Iwona

- Wojnarowska Magdalena

- Wojtasik Wioletta 

Strona internetowa powstała, aby przybliżyć naszą pracę. Pokazać, co robimy na co dzień. Nasze prace plastyczne, kółka, zabawy. Twórczość dzieci w świetlicy podczas zabaw jest naprawdę zaskakująca!​